کالایی در سبد نیست
تهران - اسلامشهر

Tumblr

دپارتمان آموزش

آموزش جاوا - جلسه چهارم

آرایه ها


در جاوا آرایه ها نیز شیء هستند. ابتدا باید معرفی و سپس ایجاد شوند. برای معرفی متغیری که آرایه ای از اعداد صحیح را در خود نگه میدارد از روش زیر استفاده می کنیم :

int[] arr;

توجه داشته باشید هیچ اندازه ای وجود ندارد، زیرا هنوز آرایه را ایجاد نکرده ایم.

arr = new int[10];

این دستور یک آرایه با طول 10 ایجاد می کند. ما می توانیم طول آرایه را با چاپ آن بررسی کنیم :

System.out.println(arr.length);

ما می توانیم به آرایه دسترسی داشته باشیم و مقادیر آن را تغییر دهیم :

arr[0] = 4;
arr[1] = arr[0] + 5;

آرایه ها در جاوا با اندیس صفر آغاز می شوند. این بدین معنی است که برای دسترسی به اولین عنصر در آرایه از اندیس صفر استفاده می کنیم (e.g: arr[0], دسترسی به عنصر اول آرایه). بنابراین، به عنوان مثال ، آرایه ای که دارای پنج عنصر است آخرین عنصر آن اندیس 4 می باشد.

int[] arr = new int[5];
//دسترسی و ویرایش عنصر اول
arr[0] = 4;

همچنین می توانیم آرایه ای با مقدار اولیه نیز ایجاد کنیم :

int[] arr = {1, 2, 3, 4, 5};

هرگز آرایه را بدون حلقه تکرار چاپ نکنید، این روش چیزی عجیب و غریب چاپ می کند [I@f7e6a96.

تمرین

یک آرایه عددی شامل 5 عنصر ایجاد کنید


نظر دادن