کالایی در سبد نیست
تهران - اسلامشهر

Tumblr

دپارتمان آموزش

آموزش جاوا - جلسه اول

سلام دنیا!

 

جاوا یک زبان برنامه نویسی کاملاً شیئ گراست. اشیاء در جاوا کلاس خوانده می شوند.

بیایید برنامه سلام دنیا را بنویسیم، که به سادگی کلمه سلام دنیا! را در صفحه نمایش نشان می دهد.

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello, World!");
  }
}

در این قطعه کد، خط اول کلاسی تعریف شده به نام Main.

public class Main {

در جاوا هر سطری از کد که می تواند اجرا شود باید داخل یک کلاس نوشته شود. این خط کلاس را به نام Main تعریف کردیم، که بصورت عمومی یا سراسری است، به این معنی که هر کلاس دیگر می تواند به آن دسترسی داشته باشد. الان مهم نیست، پس نگران نباشید. در حال حاضر ما فقط کد خود را در یک کلاس به نام Main می نویسیم و بعدها درباره اشیاء مفصل صحبت می کنیم.

توجه داشته باشید، زمانی که یک کلاس عمومی تعریف می کنیم، باید آن را در یک فایل با همان نام (Main.java) ذخیره کنیم، در غیر اینصورت هنگام کامپایل یک خطا خواهیم گرفت.

خط بعدی :

public static void main(String[] args) {

این نقطه ورودی برنامه جاوا ما است. متد اصلی برنامه می بایست دقیقاً به این صورت باشد تا بتوان برنامه را اجرا کرد.

 • public : به معنی دسترسی عمومی است.
 • static : به این معنی است که شما می توانید این متد را بدون ایجاد یک نمونه از Main اجرا کنید.
 • void : به این معنی که این متد هیچ مقداری بر نمیگرداند.
 • main : نام متد است.

آرگومانهایی که داخل این متد میگیریم، آرگومان هایی هستند که ما در هنگام اجرای برنامه با پارامترها دریافت می کنیم. این یک آرایه از رشته هاست. در درس بعدی از آن استفاده خواهیم نمود، پس نگران نباشید اگر الان درک نمی کنید.

System.out.println("Hello, World!");
 • System : یک کلاس از پیش تعریف شده است که جاوا برای ما فراهم می کند و دارای برخی از متدها و متغیرهای مفید است.
 • out : یک متغیر استاتیک در سیستم است که نشان دهنده خروجی برنامه شما است.
 • println : یک متد از خروجی است که می توان برای نمایش یک خط استفاده کرد.

تمرین

برنامه ای بنویسید که سلام دنیا! (Hello World!) را نمایش دهد.


نظر دادن